Awesome Awareness

AA-möten (Awesome Awareness)

scaled_256

Varmt välkomna till AA-möten(Awesome Awareness) på Tegnergatan/Sthlm. Vi ses varannan vecka där Oneness-Trainer Ludvig kommer att dela egna erfarenheter samt guida gruppen genom olika onenessläror och meditationer. Kvällen avslutas sedan med någon form av deeksha. Detta gör vi för att öka individens inre medvetenhet vilket kan leda till ett inre uppvaknande. Inga förkunskaper krävs. Alla är välkomna. Vi startar torsdagen 12/1.

Var: Tegnergatan 24. Institutet för sorgbearbetni ng. Kod 3145.
Tid: kl 18-1930
Datum: varannan torsdag, jämna veckor med start 24/8
Kostnad: 60 kr till lokalhyra

Info och frågor till Ludvig på ludvigejvemark@gmail.com